Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol. 1, Issue 2; December 2016 A Case Study of Entrepreneurial Skills of Higher Education Graduates in an Islamic College in Malaysia Abstract   PDF
Zuraina Ali, Hasmadi Haji Hassan, Noor Raha Radzuan, Aswahida Sabaruddin, Mohd Hafiz Dato’ Yaakub, Nurizan Baharum, Nurulhuda Othman, Shafinas Sharifuddin, Siti Mariam Sakari
 
Vol. 1, Issue 2; December 2016 Dialek Keturunan Tok Linggi dalam Kerangka Kearifan Tempatan Abstract   PDF
Jamal Rizal Razali, Imaduddin Abidin
 
Vol. 1, Issue 2; December 2016 Identifikasi Kesan Kaedah Pintas Iqra Terhadap Tahap Penguasaan Huruf Hijayiyyah Dalam Kalangan Murid Sekolah Kebangsaan Di Malaysia Abstract   PDF
Muhamad Zahiri Awang Mata, Siti Salwa Md. Sawarib, Aziroh Puteh, Nur Farhie Syazreen Zubir
 
Vol. 1, Issue 2; December 2016 Kesan Pendekatan Pendidikan Integrasi Ilmu Dalam Mata Pelajaran Berasaskan Projek Reka Cipta Terhadap Pembangunan Potensi Spiritual Dan Pencapaian Daya Kreativiti Pelajar Abstract   PDF
Rohana Hamzah, Hamidah Razali, Zilal Saari, Sarimah Ismail
 
Vol. 1, Issue 2; December 2016 Pembangunan Nilai Qurani Dalam Kalangan Mahasiswa Universiti Malaysia Pahang Menerusi Nilai Diri Dan Kerja Abstract   PDF
Rashidi Abbas, Zilal Saari
 
Vol. 1, Issue 2; December 2016 Pendekatan Tarbiyyah (Pendidikan) Menerusi Nas-Nas Al-Quran Berkenaan Sunnah Jatuh Bangun Tamadun Manusia : Suatu Analisis Abstract   PDF
Mansor Sulaiman
 
Vol. 1, Issue 2; December 2016 Pengaruh Serta Peranan Ibu Bapa Dalam Pembentukan Personaliti Dan Keperibadian Syed Qutb: Analisis Autobiografi “Kisah Seorang Anak Kampung ” Abstract   PDF
Mardhiyyah Zamani, Nurazan Mohmad Rouyan
 
Vol. 1, Issue 2; December 2016 Pengukuran dan Penilaian Tahap Emosi Pelajar dalam Aktiviti Kokurikulum: Permasalahan dan Cadangan Abstract   PDF
Mohd Azam Muhamad Akhir, Muhammad Nubli Abdul Wahab, Zarina Mohd Ali
 
Vol. 1, Issue 2; December 2016 Statistik Penguasaan Jawi Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah Agama Abstract   PDF
Suhana Abd Hamid, Ahmad Marzuki Mohamad, Azman Ahmad
 
Vol. 1, Issue 2; December 2016 Tanggungjawab Hufaz Menurut Al-Nawawi Dalam Al-Tibyan Fi Adabil Hamlatil Quran Abstract   PDF
Murihah Abdullah, Abdul Hafiz Abdullah, Arieff Salleh Rosman, Mohd Faeez Ilias
 
Vol. 1, Issue 2; December 2016 TRIZ : Strategi Pemecahan dan Penyelesaian Masalah secara Tuntas Abstract   PDF
Imaduddin Abidin, Jamal Rizal Razali, Anita Abdul Rani
 
1 - 11 of 11 Items