TRIZ : Strategi Pemecahan dan Penyelesaian Masalah secara Tuntas

Imaduddin Abidin, Jamal Rizal Razali, Anita Abdul Rani

Abstract


Masalah berlaku apabila wujud percanggahan antara satu unsur dengan unsur lain. Kedua-dua unsur ini dapat dikesan wujud dalam sebuah sistem dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Percanggahan atau kontradiksi yang wujud antara kedua unsur tersebut menyebabkan berlaku pula dua keadaan yang bertentangan. Satu pihak akan mendapat kebaikan atau kelebihan dan satu pihak lagi akan mendapat keburukan atau kekurangan. Jika keadaan ini tidak diselesaikan, maka potensi sebenar unsur-unsur tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bagi menyelesaikan masalah tersebut, TRIZ telah diperkenalkan sebagai salah satu kaedah yang sangat efektif dalam pemecahan dan penyelsaian masalah. Melalui pendekatan TRIZ ini, terdapat 40 prinsip yang boleh digunapakai sebagai rujukan dan uji-cuba dalam pemecahan dan penyelesaian masalah. Strategi ini boleh diaplikasikan dalam semua bidang kehidupan, pekerjaan, pembelajaran dan dapat memperluas peluang dan pemanfaatan sumber. Kertas ini membincangkan TRIZ secara ringkas sebagai langkah permulaan.

Full Text:

PDF

References


Gavin, A.A, Kudryavtsev, Boubentsov, Seredinsky A. 2015. Theory of Inventive Problem Solving (Level 1 Study Guide). Firstfruits Sdn. Bhd: KL.

Mann, D. and E. Domb. (1999). 40 Inventive (Business) Principles with Examples. The TRIZ Journal. , September.

P.R. Apte and Harish Shah, "5W's and an H of Innovation : TRIZ", Proc. World Congress on Total Quality (WCTQ), (2000), pp224-237

Yeoh Teong San, Yeoh Jay Tin, Song Chia Li. 2009. TRIZ : Systematic Innovation in Manufacturing. Firstfruits Sdn. Bhd: KL.

________________. 2010. TRIZ Level 1 : Theory of Inventive Problem Solving. Firstfruits Sdn. Bhd: KL.

________________. 2012. TRIZ Level 2 : Theory of Inventive Problem Solving. Firstfruits Sdn. Bhd: KL.

________________. 2014. TRIZ : Systematic Innovation in Business & Management. Firstfruits Sdn. Bhd: KL.


Refbacks