Pendekatan Tarbiyyah (Pendidikan) Menerusi Nas-Nas Al-Quran Berkenaan Sunnah Jatuh Bangun Tamadun Manusia : Suatu Analisis

Mansor Sulaiman

Abstract


Tulisan ini merupakan kupasan berkenaan salah satu daripada Sunnah Allah SWT yang dijelaskan al-Quran iaitu sunnah jatuh bangun tamadun manusia. Tujuan tulisan ini adalah untuk menghuraikan secara terperinci salah satu daripada pengajaran yang boleh dipetik daripada nas-nas berkenaan Sunnah Allah ini. Iaitu nas-nas ini mengajar manusia berkenaan pendekatan al-Quran dalam mendidik manusia. Oleh itu, tulisan ini akan mengeluarkan beberapa pendekatan pendidikan yang boleh dipetik daripada nas-nas yang berkenaan di samping diperkuatkan dengan nas-nas lain yang menyokongnya. Di akhir tulisan ini dikemukakan keunikan pendekatan ini dalam mendidik manusia serta keperluan pengaplikasiannya dalam realiti semasa.

Full Text:

PDF

References


Abrāshi, Muḥammad cAtiyyah al- (1961), al-Tarbiyyah Fī al-Islām, Dalam Dirāsat Fī al-Islām, Bil. 2., 3 Mac 1961 / 15 Ramaḍān 1380h, Qāhirah: al-Majlis al-Acla Li al-Syu’ūn al-Islāmiyah Bi Wizārah al-Awqāf.

al-Qurṭūbī, Abū cAbdullah Ibn Mūhammad Ahmad al-Anṣārī, (1987). al-Jamic Li Ahkām al-Qurān , Mesir: al-Hai’ah al-Maṣriyyah al-cAmmah Li al-Kitāb.

cAbd al-Khāliq, cAbd al-Ghanī (1993), Ḥujjiyah al-Sunnah, c. 2, Manṣūrah: Dār al-Wafā’.

cAbīd, Aḥmad et al. (t.th), Mucjam al-Asāsī, al-Munaẓẓamah al-cArabiyyah Li al-Tarbiyyah wa al-Thaqāfah wa al-cUlūm.

cAbūd, cAbd. Ghanī & cAbd al-cĀl, Ḥassan Ibrāhīm (1990), al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Tahaddiyat al-Mucāṣir, c.1, Qāhirah: Dār al-Fikri al-cArabī.

cAbūd,. cAbd al-Ghanī (1981) al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah wa al-Ḥaḍārah al-Mucaṣīrah: Silsilah al-Islām Fī Tahaddiyat al-cAṣri, kitāb ke 12, c. 1, t.tpt.: Dār al-Fikri al-cArabī.

cAlī Muḥammad Muḥammad al-Ṣallābī (1998), Fiqh al-Tamkīn cInda Daulah al-Murābiṭīn, cAmmān: Dār al-Bayariq Li al-Nashr.

cArabī, Rojā cAbd al-Ḥamīd (1994), al-Kaun wa al-Arḍ wa al-Insān fī al-Qurān, c. 1, Beirūt: Dār al-Khair.

cAudah, cAbd al-Qādir (1992) al-Tashrī c al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranan bī al-Qānūn al-Waḍcī.,j. 1, Beirūt: Mu’assasah al-Risālah.

Ḥafnāwī, Muḥammad Ibrāhīm al- (t.th), Dirāsat Fī al-Qurān al-Karīm, Qāhirah: Dār al-Ḥadīth.

Haishūr, Muḥammad (1997), Sunan al-Qurān Fī Qiyām al-Haḍārat wa Suqūṭihā, c. 1. Manṣūrah: Dār al-Wafā’.

Harash, Muḥammad Khalīl (1987), Dacwah al-Tauhīd, Uṣūluhā, al-Adwār allatī Marrat bihā, Mashāhīr Ducātihā, c. 1, Qāhirah: Maktabah Ibn Taimiyah.

Ibn Kathīr, al-Ḥāfiẓ cImād al-Dīn Abī al-Fidā’ Ismācīl (1991), Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr, Muḥammad cAlī al-Ṣabūnī (tahqīq), j.1, Qāhirah: Dar al-Ṣabūnī.

Ibn Khaldūn, cAbd al-Raḥmān Muḥammad (1978), al-Mukhtār Min al-Turāth al-cArabī: Min Muqaddimah Ibni Khaldūn: al-Siyāsat wa al-Iqtiṣād, Suhail cUthman & Muḥammad Darwīsh (Tahqīq), Damshik: Manshūrat Wizārat al-Thaqāfah wā al-Irshād al-Qaumī, Damshik.

Ibn Manẓūr, al-cAllāmah Abū al-Faṣli Jamāl al-Dīn Mūḥammad Ibn Mukarram (1968) Lisān al-cArab. J. 4, Beirūt: Dār Beirūt.

Jundī, cAbd al-Ḥalim al- (1984), al-Qurān wa manhāj al-cIlmi al-Mucāsir, Qāhirah: Dār al-Macārif.

Khālidī, Ṣālaḥ cAbd al-Fattāḥ al- (1996), Maca Qaṣaṣ al-Sābiqīn Fī al-Qurān. (Min Kunūz al-Qurān 5), j. 1, c. 2, Damshik: Dār al-Qalam.

Khātib, al-Shaikh Ṣāliḥ Aḥmad al- (2004), al-Sunan al-Ilāhiyyah Fī al-Ḥayāh al-Insāniyyah wa Atharu al-Īmān Bihā Fī al-cAqīdah wa-al-Sulūk, cAmmān, Jordan, al-Dār al-cUthmāniyyah.

Kirkpatrick, D.L. (1998), Evaluating Training Programs: The Four Level, 2nd ed., San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, inc.

Mohd. Sulaiman Hj Yasin. Islam Dan Aqidah (satu pengantar). Al Omari Sdn. Bhd. Selangor. Cet. 2. 1985.

Mucjam al-Wasīṭ, (1960), j. 1, Qāhirah: Majmac al-Lughah al-cArābiyah.

Naḥlāwī, cAbd al-Raḥmān al- (2000), al-Tarbiyyah bi al-Āyat: Min Asālīb al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.